ที่นอนซีลี่ ถูกผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ เพื่อการนอนอย่างมีคุณภาพของคุณ และนอกจากนี้ซีลี่ ยังมีการให้บริการซ่อมแซมที่นอน และฐานรอง หากพบว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ผ่านมาตราฐานระดับสูงในด้านคุณภาพของวัสดุและคุณภาพของฝีมือ ซีลี่ขอแนะนำให้คุณศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันนี้ อย่างครบถ้วนก่อนการใช้งาน ข้อแนะนำ คุณอาจต้องใช้เวลาถึง 30 วัน สำหรับให้ร่างกายของคุณปรับเปลี่ยนความรู้สึกและการรองรับสรีระให้เข้ากับที่นอนใหม่ หลักเกณฑ์การรับประกัน
ด้วยคุณภาพและความชำนาญในการผลิตที่เป็นเลิศของที่นอนซีลี่และฐานรอง เราจึงยินดีเสนอเวลารับประกันอันยาวนานให้กับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ตามขนาดและชนิดของที่นอนและฐานรองที่ท่านซื้อไป

เงื่อนไขในการรับประกันมีดังต่อไปนี้
• หากความเสียหายใดๆเกิดต่อสินค้าที่ท่านซื้อไป กรุณาแจ้งต่อพนักงานที่ท่านซื้อโดยเร็ว
• กรณีที่สินค้าเกิดชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อไป บริษัทฯจะซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆนอกจากค่าขนส่งในการเปลี่ยนแปลงสินค้า บริษัทฯจะไม่ยืดเวลาประกัน หรือเริ่มต้นระยะเวลาประกันใหม่
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เมื่อพบว่าที่นอนหรือฐานรองซีลี่ถูกใช้งานผิดลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง หรือความเสียหายไม่ได้เกิดจากวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิตของบริษัทฯ
• หากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น บริษัทฯ จะทดแทนด้วยวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่า แต่อาจไม่ใช่สีหรือแบบเดิม
• ผ้าบุที่นอนด้านนอก ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
• ในกรณีที่ท่านไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้หรือไม่สะดวก กรุณาติดต่อโดยตรงมาที่

บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด
49 หมู่ 9 ซอยร่วมใจ ถ.บางนา-ตราด(กม.19) ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02 312 6800 แฟกซ์ 02 312 6824
• การรับประกันนี้ มีผลปฏิบัติกับการใช้ที่นอนภายในประเทศไทยเท่านั้น
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าซีลี่ โทร 0 2 312 6800 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม