หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ผลิตภัณฑ์บรรจุใย > DUPONT SORONA
DACRON
MICRO GEL
DOWNY SOF
DUPONT SORONA
ENERGY LATEX

  • หมอนหนุน Dupont™ Sorona®
  • Dupont™ Sorona® Duvet
  • ผ้ารองกันเปื้อน Dupont™ Sorona® แบบรัดมุม