Home > Product > ผลิตภัณฑ์บรรจุใย
ผลิตภัณฑ์บรรจุใย

ผลิตภัณฑ์บรรจุใยของแซนตาส บรรจุด้วยเส้นใย คุณภาพสูงที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเลือกให้เหมาะกับการความต้องการและการนอนหลับอันแสนสบายตลอดคืน ได้แก่ เส้นใย Dacron® ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ INVISTA จากสหรัฐอเมริกา, เส้นใยไมโครเจล ที่พัฒนาขึ้นพิเศษเพื่อให้ได้สัมผัสนุ่มดุจขนห่าน และเส้นใยจากธรรมชาติอย่างขนอ่อนใต้ปีกจากห่าน