Home > Product > Bed Base > TEMPUR Flex Bed Base > TEMPUR Flex 500 - Static
TEMPUR Flex Bed Base

TEMPUR Flex 500 - Static

ฐานรองเทมเพอร์แบบไม่ปรับระดับ มีโครงสร้างที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาเพื่อให้การรองรับที่ดีกับที่นอนของคุณ